Koordinering av sveisesertifisering/sertifikater

Sveiseteknologi AS er spesialister på sveisesertifikater, og kan tillby rådgivning for din bedrift innen hvilke sertifikater dere bør velge. Det er mange forskjellige sertifikater, og både tykkelse,materialkvalitet,sveisestillinger, og diameter spiller en rolle i hvilket sertifikat som velges.

Mange bedrifter har et helt feil bilde av hvilke sertifikater som er oppnåelige for deres sveisere, og dette setter både sveiseren, og bedriften i en vanskelig situasjon. Sveiseren blir sendt til et kurssenter for å sveise noe han neppe klarer, og stryker da på oppsveisingen. Bedriften må betale full pris, og ender opp med en frustrert sveiser.

Vi kan komme å evaluere deres sveisere, og finne riktig nivå for sertifiseringen. I de aller fleste bedrifter, så kan sveisingen deles opp i vanskelig, og ikke fullt så vanskelig sveising. Dere kan da velge sertifisering på et lavere nivå for de som ikke ennå behersker den vanskelige sveisingen.

Vi Kjenner alle tredjepartsorgan, og kan organisere sertifiseringen ute på din bedrift, eller inne på et kurs senter.

Det finnes i dag 4 forskjellige sertifiseringsorgan for sveisere i Norge, og Sveiseteknologi er uavhengige fra alle disse, og lar kunden få velge hvem de ønsker å bruke. Vi er på parti med Kunden, og velger tredjepartsorgan ut fra geografi/pris/service/leveringstid.

Sertifisering er krevet for de fleste typer industrier, og din bedrift stiller mye sterkere med sertifisert personell!!

Alle sertifiseringsorganene har digitale databaser hvor de lagrer sertifikatene, og der kan disse skrives under på av sveisekoordinator hvert halvår, og oppdateringer hvert 2 år. Sveiseteknologi kan overta denne styringen av sertifikater for hele bedriften, og innta rollen som sertifikatkoordinator.

Mange bedrifter følger ikke med på når sertifikatene går ut, og da ender de opp med ugyldige sertifikater etter en stund!! Vi sørger for at dette ikke skjer.

Hvis bedriften ønsker opplæring i sertifikater, og koordinering av disse, så holder vi kurs på bestilling. Klikk her for info.

Her er noen standarder som krever sertifiserte sveisere:

EN 1090                    (den nye bygge standarden )

Norsok M101            (Platesveising for offshore)

Norsok M601            (Rørsveising for offshore)

ISO 3834-2               (Kvalitetskrav for sveising)