Sveiseteknologi QC Team

Sveiseteknologi kan stille med et site team for kunden, og følge opp/koordinere alle aktiviteter som har med sveising/inspeksjon å gjøre.

 1. QC Leder
 2. Sveisekoordinator
 3. NDT koordinator
 4. Sveiseinspektører NS 477/ IWI-S
 5. NDT – Dokumentasjons gjennomgang

Qc team kan utføre:

 • Planlegging av sveise/NDT aktiviteter
 • Planlegging av Trykktesting
 • Rapportering/dokumentasjon
 • Koordinere destruktiv testing
 • Rådgivning
 • Inspeksjon/oppfølging av sveising
 • Oppfølging av Ndt aktiviteter hvis kunden bruker underleverandører
 • Gjennomgå Ndt prosedyrer
 • Gjennomgå wps/wpq
 • Koordinere aktiviteter mellom de forskjellige disipliner

 

 • Utføre site testing av sveisere
 • Koordinere sertifisering av sveisere
 • Ha kundekontakt mot DNV/Klasseselskap