Sveiseprosedyre/WPS

Ord og utrykk innen sveiseprosedyreutvikling:

PWPS:
Dette er et rettledene dokument, som utvikles av sveiseteknisk personell før oppsveising av prosedyren bli utført. Dette dokumentet bruker sveiseren som retningslinjer ved oppsveising av sveiseprosedyren.

WPQR:
Dette er et kvalitetsdokument som er basert på oppsveising av sveiseprosedyre ihht utførelsesstandarder for utvikling av sveiseprosedyrer.

( Eks NS-EN ISO 15614-1)  forklaring til denne standarden

Dette dokumentet er resultatet av oppsveising/logging/NDT/DT, og i de fleste tilfeller kreves en uavhengig tredjepart for utvikling av dette.

WPS:
Dette er et verkstedsdokument, som er laget på grunnlag av WPQR dokumentet, og fungerer som en bruksanvisning for sveiseren ved produksjon.

Hvordan utvikle en sveiseprosedyre:

Planlegging før sveising:

1: finn ut hvilket material som skal sveises, og hvilken materialgruppe dette er i ( bruk standarden CR ISO 15608)

2: Finn ut hvilken sveisemetode som er best egnet til å sveise dette materialet. Ta hensyn til pris/kvalitet, og eventuelle kundekrav.

3. Finn ut hvilken gass du ønsker å bruke, samt leverandør/merke på tilsettmaterialet.

4. Hvilke sveiseparameter ønsker dere å bruke? her kan leverandør av tilsettmaterialer komme med forslag, eller kan dere bruke tidligere prosedyrer som et grunnlag.

5. Finn ut hvilket tykkelsesområde, og diameter på rør dere trenger. Dekningsområde finnes i standard for utvikling av sveiseprosedyrer( Den vanligste av disse er NS EN ISO 15614-1)

6. fyll ut en Pwps med alle parameterene dere ønsker å bruke, og gjør klar til oppsveising av prosedyre.  Skjema for PWPS

7. Ta kontakt med en tredjepart, som kan logge/bevitne sveisingen. Hvis det er rør som skal sveises, må tredjeparsorganet være et teknisk kontrollogan med godkjenninger for å stemple med PED stempel.(trykkdirektivet)

8. Når sveisingen er utført, og logget av godkjent personell, skal sveisen godkjennes av en sveiseinspektør uavhengig, og det skal fylles ut et rapportskjema for denne visuelle inspeksjonen. Visuell inspeksjon skal utføres av sveiseinspektør med NS 477, eller visuell inspektør NS EN 473 visuell nivå 2.

9. Etter at visuell inspeksjon er utført, skal det utføres NDT ( None Destruktiv Testing) de vanligste metodene her er Røntgen(RT) Ultralyd(UT) Magnetpulverinspeksjon(MT) og Penetrantinspeksjon(PT). Teststandardene forteller hvilke metoder som skal utføres disse standardene kan være Norsok/ DNV/ISO 15614. Utførelsen skal gjøres av sertifisert personell iht NS EN 473/Nordtest nivå 2, og bedriften skal inneha et kvalitetssystem for lagring av dokumentasjon, og for utførelse av jobben.

10. Når Ndt rapportene er godkjente, kan prøvestykkene sendes til destruktiv testing (DT). Her blir det utført forskjellige tester ut fra hvor strenge krav som stilles til produktet. det er vanlig at et tredjepartsorgan bevitner disse testene, for å få sveiseprosedyren godkjent på det høyeste nivået.

11. Når testene er utført, må disse sjekkes opp mot kvavene i spesifikasjonen Norsok/DNV/ISO 15614, eller andre gjeldende standarder for produksjonen. hvis disse kravene er overholdt kan det lages et dokument WPQR, som tredjepartsorganet gjennomgår, og stempler. NÅ HAR BEDRIFTEN EN GODKJENT SVEISEPROSEDYRE!!

12. Ut fra denne sveiseprosedyren kan det lages en WPS, som kan brukes av sveiseren i verkstedet. Denne har somregel noe + og noe – i forhold til parametere i den opprinnelige WPQR.

13. Sist men ikke minst: dette dokumentet skal følges, og gjelder kun for den bedriften, og des sveisetekniske ledelsen som har laget dokumentet.

14. Hvis du trenger opplæring innen dette, så kan vi komme til din bedrift, og spesialtilpasse kurs/opplæring innen dette, og flere emner innen faget sveiseteknologi. kontakt: post@sveiseteknologi.no