Om oss

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Organisasjonsnummer: 996 181 812
Navn/foretaksnavn: SVEISETEKNOLOGI AS
Postadresse: Sokndalsveien 26
4372 EGERSUND
E-postadresse: post@sveiseteknologi.no
Telefon: 46886577
Daglig leder/ adm.direktør: Magnus Østebrød
Internettadresse: www.sveiseteknologi.no
Næringskode(r): 71.129  Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sektorkode: 710 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.)
Også registrert i: Foretaksregisteret
Merverdiavgiftsregisteret