Kurs

Kurs innen materialer, og materialstrukturer (2 dager)

Dette kurset gir deltagerne en innføring i forskjellige materialer, og deres strukturer, samt gjennomgår de vanligste materialtestene som gjennomføres for å bestemme materialenes egenskaper.( Dette kurset er forkurs til våre kurs innen PMI måling, og Hardhetsmåling)

NDT innføringskurs (3 dager)

Dette kurset passer bra for deg som tenker på å bli inspektør, og trenger en innføring i hva dette innebærer. NDT står for None destruktiv testing, og de vanligste ndt metoder er Røntgen,Ultralyd,magnetpulver inspeksjon, og penetrant inspeksjon.

PMI kurs (1 dag+ materialkurs)

PMI står for positive material identifikasjon, og er en metode for å kinne identifisere materialer ute i industrien. Utstyret er lett å ta med seg, og gir en glimrende tilbakemelding om hvilket material vi har med å gjøre. For å kunne få diplom på gjennomført kurs, så krever vi vårt kurs innen materialer( 2 dg)

Onsite hardhetsmåling (1 dag+ materialkurs)

Hardhetsmåling kan bestemme om sveiseprosessen har blitt gjennomført på en tilfredstillende måte, og utstyret som kan brukes i felt er lett å ta med seg, og lett å bruke.

Visuell inspeksjon (3 dager)

Kurset gir en innføring i visuell inspeksjon, og de vanligste standardene som inngår i denne inspeksjonsmetoden.

WPS kurs (1 dag)

Dette kurset gir en innføring i utvikling av en sveiseprosedyre iht ISO 15614-1 standarden

Kurs i sveisesertifikater (1 dag)

Deltagerne skal etter dette kurset kunne velge dekningsområde for sveisesertifikater, og skal kunne lese all informasjon i et sertifikat, samt kjenne til de standardene som ligger til grunn for en sertifisering.