QC-Site-Team radgivning Dokumentsjon-stort-bilde inspeksjon tilstansrapport site-testing

 

Personell til offshore prosjekter

Sveiseteknologi AS leier ut Sveiseinspektører NS 477, Sveisekoordinatorer IWS/IWT/IWE og Ndt teknikkere. Vi kan også stille med et helt Qc team innen sveis/inspeksjon, som kan lede underleverandører, og følge opp produksjonen. I tillegg har vi fagpersonell for Tilstandsrapportering,  Inspeksjon/NDT, Dokumentasjon og annet arbeid relatert til offshore prosjekter.

 

dokumentasjon
sveiseprosedyre/wps